Zápisy z členské schůze jsou k nahlédnutí u prezidenta spolku.