Podpořte nás

Rádi byste nám pomohli a nevíte jak?

Podpořte naše aktivity pro děti a mládež finančním nebo věcným darem.

Finanční i věcný dar je možné předat osobně na adrese sdružení nebo připsat ve prospěch účtu Aktovky.

 

Číslo účtu Aktovky: 247510280/0300

Při platbě členských příspěvků uvádějte jako variabilní symbol členské číslo, při platbě daru uveďte konstantní symbol 0308, při platbě akce za dítě uveďte do zprávy za koho platíte a jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 29041982).

 

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme!