Informace o nás

Občanské sdružení Aktovka je sdružením dobrovolných členů, kteří mají zájem pracovat s dětmi a mládeží a připravovat pro ně víkendové akce, výlety, soutěže, letní a zimní tábory. Členové Aktovky platí členský příspěvek a zároveň využívají výhod členství v Aktovce.

Aktovka je nově vzniklé sdružení, které má od 17.8.2010 právní subjektivitu. Přesto většina budoucích členů již několikrát organizovala výše zmiňované akce pro děti. Pouze pod podobným občanským sdružením pro práci s dětmi a mládeží Animou Iuventutis.

V čele občanského sdružení Aktovka stojí prezident, který zastupuje Aktovku navenek, řídí, koordinuje a vytváří činnost sdružení.

Členem Aktovky se může stát jakákoliv osoba po řádně podané přihlášce ke členství ve sdružení (přihláška ke stažení ZDE) a zaplacení členského příspěvku.

 

 

 

 

Poslání občanského sdružení Aktovka

 Sdružení se zaměřuje:

 a) na organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže

 b) na pořádání letních táborových pobytů pro děti a mládež

 c) na organizování víkendových a prázdninových pobytů pro děti a mládež, různě tematicky zaměřených

 d) na organizování výletů a sportovních akcí pro děti a mládež

 e) na výchovu osob, které projeví zájem o práci s dětmi

Činnost

Veškerá činnost o.s. Aktovka je zobrazována na těchto stránkách, včetně plánovaných akcí, či záznamů z uskutečněných akcí.

Historie projektu

Projekt vzniku občanského sdružení Aktovka se začal uskutečňovat v červnu 2010. Zmocněnec přípravného výboru Aktovky Mgr. Antonín Hennig se rozhodl založit vlastní občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží. Zejména pro realizaci letních táborů a víkendových akcí pro děti. Společně s Mgr. Pavlou Hennigovou a Marií Hennigovou vytvořili přípravný výbor občanského sdružení Aktovka. Sepsali stanovy a jako zmocněnce přípravného týmu vybrali Mgr. Antonína Henniga. Začátkem srpna 2010 odeslali stanovy ve dvou vyhotoveních na Ministerstvo vnitra s návrhem na registraci občanského sdružení Aktovka. Název občanského sdružení vybrala Mgr. Pavla Hennigová po dohodě s ostatními členy přípravného výboru.