Letní tábor 2011

Letní tábor 2011

Ve dnech 2.-16. července se konal letní stanový tábor na tábořišti Rosoly Domoradovice. Celkem se za 14 dnů vystřídalo na táboře 43 dětí ve věku od 6-15 let. Dětem se na táboře velmi líbilo a někteří nechtěli ani jet domů. To je pro nás motivací do dalšího roku. Děkuji všem rodičům, dětem, vedoucím, kuchařkám, panu školníkovi a Jendoušovi, zdravotníkovi a všem, kdo pomohli s přípravou a realizací tábora. Děkuji taky Pánu Bohu, že jsme tábor přečkali "ve zdraví".

Fotky z tábora dostanou děti na CD. Pro ukázku pár fotografií ke shlédnutí zde.